Project Description

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • HĐ: “Thi công cầu cảng cho Nhà máy Lọc Hóa Dầu Nghi sơn, Thanh hóa”.
  • Thời gian thực hiện: 2012
  • Đối tác: PTSC

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

ESOG xin gửi tới Quý khách hàng lời cam kết:
Luôn đảm bảo dịch vụ cung ứng cho khách hàng đạt được sự hài lòng cao nhất.
Giảm thiểu các rủi ro và tác hại tới môi trường trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
Môi trường làm việc thân thiện với khách hàng và an toàn cho người lao động.
Tuân thủ những quy định của luật pháp Việt Nam hiện hành, của khách hàng và quốc tế có liên quan.