Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 - công trình khoa học kỹ thuật biểu trưng của ngành Dầu khí Việt Nam.

Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 – công trình khoa học kỹ thuật biểu trưng của ngành Dầu khí Việt Nam.