Dịch Vụ

Home/Dịch Vụ

Thi công đúc sẵn cấu kiện dầm bê tông cốt thép và vận chuyển dầm

2019-07-10T04:01:31+07:00

THÔNG TIN DỰ ÁN HĐ 375-2014/PTSCMC-XDCT/MDV-V "Thi công đúc sẵn cấu kiện dầm bê tông cốt thép và vận chuyển dầm." Thời gian thực hiện: 2014 Đối tác: PTSC Giá trị hợp đ [...]

Load More Posts