DỊCH VỤ

Mục tiêu của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Dầu Khí Biển Đông sẽ là một trong những Công ty chủ lực về phân phối và kinh doanh các mặt hàng về điện,điện tử, viễn thông,các máy móc, thiết bị phục vụ cho ngành công nghiệp và cả nguồn nhân lực cần thiết. Công việc này sẽ góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển nói riêng và nền kinh tế của nước ta nói chung.

LIÊN HỆ

+84 2543 533 986

HOTLINE

+ 84 866 564 379

GIỜ LÀM VIỆC

7:30AM – 5:00PM