MAINTENANCE & REPAIR

Service of maintenance, repair and testing of equipment after repairing and reinstalling.

QUALITY HUMAN RESOURCE

Establish a safe and appropriate working environment. At the same time, the staff is equipped with advanced tools and equipment suitable for the type of maintenance and repair.

Contact

ESOG would like to send to customers the commitment:
– Alway ensure the service provided to customers to achieve the highest satisfaction.
– Reduce risks and harm to the evironment in all production and business activites of the Company
– Environment is friendly with customers and safe for employees.
– Comply with applicable laws of Vietnam, relevant customers and internationl customers.

In order to meet the entire service package of maintenance, inspection, repair, upgrade and conversion of equipment systems and technology lines, our company has signed principle contracts with additional service providers , supplies, equipment and optimal solutions for getting things done.

Hợp chuẩn Test/ Thử nghiệm ISO 9001:2008.
Thử nghiệm, cài đặt bảo vệ điện ban dầu và định kỳ… Ban hành chứng chỉ Villas-215 sau kiểm định, cài đặt bảo vệ
Sửa chữa thiết bị điện phòng chống cháy nổ
Sửa chữa, bảo trì máy diesel và máy công cụ.
SCác dịch vụ hỗ trợ vận hành cơ điện khác…

Chuyên cung cấp sản phẩm cũng như giải pháp và đào tạo cho lĩnh vực tự động hóa
GE PLC: GE Rx3i, Rx7i Series 90-70, 90-30, Versamax . .v .v Sửa chữa, nâng cấp và cải hoán thiết bị, hệ thống. Cung cấp giải pháp tích hợp tự động hóa trong công nghiệp, điều khiển giám sát thiết bị làm việc từ xa, thu nhập, cảnh báo và lưu trữ dữ liệu…
GE Software : iFix, Proficy Historian, MES , Batch Execution, Proficy Machine, Simplicity.
CCTV integrated system.

Hỗ trợ dịch vụ thiết kế sân trạm đện cao thế phân phối mới về thủ tục pháp lý.
Chuyên hỗ trợ và cung cấp dịch vụ đấu nối lưới điện cao thế vào công trình mới, hoặc nâng cấp công trình hiện hữu.
Nâng cấp sửa chữa và xây dựng mới trạm điện, đảm bảo công tác hoàn công, nghiệm thu công trình, đưa vào sử dụng đúng tiến độ.

List of testing instruments

Tên thiết bị Số lượng Nhà sản xuất/Năm Loại/Khả năng Vị trí hiện nay
Relay testing unit Sverker 750 01 2010 750 Nghi sơn – Thanh hóa
Digital insulation tester Megger BM21 02 2011 BM21 Nghi sơn – Thanh hóa
Digital multimeter Fluke 87V 03 2011 87V Nghi sơn – Thanh hóa
High AC votage tester 02 2011 AC KV30-40 Nghi sơn – Thanh hóa
Relay Testing sys. Prejia 01 2011 Prejia-300 Nghi sơn – Thanh hóa
Earth ground tester 01 2011 Nghi sơn – Thanh hóa
Digtal resistence ohmeter DLRO600 01 2011 DLRO600 Nghi sơn – Thanh hóa
ODEN AT-3S 01 2011 AT-3S Nghi sơn – Thanh hóa
Digital Transformer Rationmeter 01 2011 DTR-8500 Nghi sơn – Thanh hóa
Temperature probe & humidity 02 2011 Nghi sơn – Thanh hóa
Pressure Calibrator with indicator 01 2011 IPI10K Nghi sơn – Thanh hóa
HART 01 2011 475 Nghi sơn – Thanh hóa
Personal Laptop 01 2011 Perfessional Nghi sơn – Thanh hóa

INFORMATION SERVICES

New Installation of Topsite 94%
New Installation of wharves 88%
Maintenance and repair of onshore works 97%
Maintenance and repair of offshore works 97%

GIỜ LÀM VIỆC

Work Time 7:30 – 5:00
Mon – Fri 7:30 – 5:00
Sa – Sun Off

  +84 254 3533 987

ADDRESS

OUR PROJECTS

CONTACT

+84 2543 533 986

HOTLINE

+84 866 56 43 79

WORK TIME

7:30AM – 5:00PM

CONTACT

+84 2543 533 986

HOTLINE

+84 866 56 43 79

WORK TIME

7:30AM – 5:00PM